Hlavové opěrky - FLÍDR

Automobilový průmysl

V oblasti dodávek pro automobilový průmysl je hlavním cílem obou společností spokojený zákazník. Kvalitě, která se od nás očekává, je podřízeno celé řízení všech procesů které začíná již ve fázi marketingu a zpracování nabídky. Cílem vedení projektů a projektového řízení je správné nastavení všech předvýrobních, výrobních a kontrolních procesů. Nástroje, které pro tuto činnost používáme, vychází především z norem ISO 9001, IATF 16949 a specifických požadavků zákazníka s využitím statistických metod řízení kvality ve výrobě. Celý tento proces je popsán maticí projektového řízení. První etapa se zabývá především studií proveditelnosti, analýzou rizik RLA a především stanovením projektového týmu. Ze specifických požadavků zákazníka projektový tým stanoví PPM. Ve druhé etapě probíhá dokončení vývoje dílů. Většinou se tak stane na základě předchozí výroby prototypových dílů a jejich otestování v rámci ověřovacích sérií u finálního zákazníka. Tato etapa slouží k odsouhlasení finálního designu dílu požadovaného zákazníkem a to jak z estetického, tak především funkčního hlediska. Ve třetí etapě se projektový tým zabývá časově nejnáročnější etapou a to přípravou a plánováním výrobního procesu. V rámci této etapy projektový tým stanoví především Flow Chart (schéma výrobního procesu), připraví návrhy dokumentace PFMEA, kontrolní plán a Layout (rozmístění pracovišť a tok materiálu) a podrobné pracovní návodky. Ve spolupráci s konstruktéry se v této etapě dokončí konstrukce nástrojů a je provedena jejich výroba. Poslední závěrečná etapa se již zabývá ověřením způsobilosti procesu a schválení celého procesu finálním zákazníkem.

Tyto všechny kroky vedou k úspěšně zvládnutým projektům v oblasti automotive. Naším cílem je PPM 0, přesné plnění požadavků zákazníka a dodávek dílů s výsledným hodnocením „A“ – plně způsobilý dodavatel. Tyto všechny velmi náročné kroky naše projektové týmy zvládají, což naše obě firmy řadí mezi kvalitní a stabilní dodavatele s vysokým potenciálem růstu zakázek.

Výroba rámů hlavových opěr

V oblasti automobilového průmyslu se společnost Flídr metal s.r.o. zabývá především výrobou rámů hlavových opěr. Tyto rámy mohou být jednodílné, montované nebo svařované, případně v kombinaci s plastovým boxem. Materiálem pro jejich výrobu může být jak trubka, tak plný materiál.

Pro výrobu rámů používáme již osvědčené technologie tváření kovů za studena a to jak pro ohýbání, montáž tak zejména pro výrobu drážek.

Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme schopni nabídnout tváření drážek válcováním i lisováním a to jak v rámci jednoúčelových strojů, tak vícepozicových linek. Do těchto linek jsme schopni zapracovat i samotné ohýbání. V případě složitějších a vícečetných ohybů používáme i naše ohýbací plně automatické roboty.

  • Výroba rámů hlavových opěr
  • Výroba rámů hlavových opěr
  • Výroba rámů hlavových opěr

Plastové výlisky

V oblasti automobilového průmyslu se společnost Flídr plast s.r.o. zabývá výrobou technicky náročných výrobků s požadavky na přesné rozměry, zpracováním nejrůznějších typů termoplastů a elastomerů, včetně materiálů plněných skleněnými vlákny, talkem, barevnými pigmenty apod.

Základní technologií je technologie vstřikování plastů, včetně zalisování kovových komponentů přímo ve formě nebo následné tepelné zalisování do plastových výlisků. Naše vstřikovací lisy jsou vybaveny roboty pro zajištění kvalitativních požadavků i na vzhledové díly s dezénovými povrchy.

Dále nabízíme také technologii CellMould, vyhledávanou zejména pro její výhodu úspory hmotnosti výlisku při zachování mechanických vlastností. Jako doplňkové technologie naši zákazníci využívají naši nabídku svařování plastů, a to Ultrazvukové svařování a Infračervené svařování.

  • Plastové výlisky
  • Plastové výlisky
  • Plastové výlisky

Samozřejmostí je plánování, vedení a řízení samotných projektů nejen v souladu norem ISO 9001, IATF 16949, ale především na základě specifických požadavků zákazníka.

Našim hlavním cílem je proces stabilní výroby, kdy při využití technologií a přístrojů v maximální možné míře eliminujeme možnost jakékoliv neshody. Tyto cíle dlouhodobě udržujeme na vysoké úrovni, což potvrzují zákaznická hodnocení jak v rámci celoročních výsledkových zpráv tak auditů.