Hlavové opěrky - FLÍDR

O společnosti

V oblasti dodávek pro automobilový průmysl je hlavním cílem obou společností spokojený zákazník. Kvalitě, která se od nás očekává, je podřízeno celé řízení všech procesů které začíná již ve fázi marketingu a zpracování nabídky. Cílem vedení projektů a projektového řízení je správné nastavení všech předvýrobních, výrobních a kontrolních procesů. Nástroje, které pro tuto činnost používáme, vychází především z norem ISO 9001, IATF 16949 a specifických požadavků zákazníka s využitím statistických metod řízení kvality ve výrobě. Celý tento proces je popsán maticí projektového řízení. První etapa se zabývá především studií proveditelnosti, analýzou rizik RLA a především stanovením projektového týmu. Ze specifických požadavků zákazníka projektový tým stanoví PPM. Ve druhé etapě probíhá dokončení vývoje dílů. Ve třetí etapě projektový tým stanoví především Flow Chart (schéma výrobního procesu), PFMEA, kontrolní plán a Layout (rozmístění pracovišť a tok materiálu) a podrobné pracovní návodky. Poslední závěrečná etapa se již zabývá ověřením způsobilosti procesu a schválení celého procesu finálním zákazníkem.

Tyto všechny kroky vedou k úspěšně zvládnutým projektů v oblasti automotive. Naším cílem je PPM 0, přesné plnění požadavků zákazníka a dodávek dílů s výsledným hodnocením „A“ – plně způsobilý dodavatel. Tyto všechny velmi náročné kroky naše projektové týmy zvládají, což naše obě firmy řadí mezi kvalitní a stabilní dodavatele s vysokým potenciálem růstu zakázek.

 

Flídr Automotive